چهارشنبه, 11 مهر 1397 15:19

سلامتی دام های استان رصد می شود

واکسیناسیون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ راس دام سبک و سنگین علیه بیماری های واگیر دامی در شش ماهه اول سال جاری در استان البرز انجام شد.

واکسیناسیون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ راس دام سبک و سنگین علیه بیماری های واگیر دامی در شش ماهه اول سال جاری در استان البرز انجام شد.
دکتر عصار رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی از واکسیناسیون یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۵۵۴ راس دام در ۶ ماه ابتدای سال ۹۷ در این استان خبر داد.
دکتر عصاررییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان البرز  اظهار داشت: علاوه بر واکسیناسیون دام های سبک و سنگین علیه بیماری های واگیر بالغ بر ۱۹۰ هزار و ۶۳۷ راس دام نیز به منظور پایش و پیشگیری از بروز بیماری های مشترک، از جمله خونگیری و واکسن بروسلوز، تست سل، تست مشمشه و تزریق واکسن هاری در استان انجام شده است.
رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی در ادامه گفت: سمپاشی دام و اماکن دامی از دیگر فعالیت های انجام شده در استان البرز بوده است که بالغ بر ۲۱۹ هزار و ۲۰۵ راس دام سبک، ۲۴ هزار و ۸۵۳ راس دام سنگین و یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ۸۱۷ متر مربع جایگاه نگهداری دام را شامل می شود.

منتشرشده در بهداشت