1394/12/09 10:35

به هنگام غم و غصه گریه کنید تا شاد شوید.

دانشمندان هلندی دریافتند که 20 الی 90 دقیقه بعد از مشاهده یک فیلم غم‌انگیز یا گریه‌آور، احساس خوشحالی به وجود می‌آید. محققین پس از مطالعه بر روی تاثیر خنده و شادی در سلامت عمومی بدن دریافتند که خنده وشادی بیشترین تاثیر را بر حفظ نشاط و افزایش سطح مقاومت بدن دارد. آن‌ها معتقدند که یکی از راه‌های رسیدن به شادی بلند‌مدت، عبور از مرحله ناراحتی یا گریه‌کردن است. دانشمندان برای اثبات این نظریه با انتخاب دو گروه 60 نفره از افراد عادی از آن‌ها خواستند تا دو فیلم احساسی-عاطفی را تماشا کنند.

دکتر اسمیر گراکنین متخصص رفتار‌شناسی از دانشگاه تیلبورگ هلند اظهار کرد: ((پس از بررسی واکنش داوطلبان مشخص شد اندکی پس از احساس غم و اندوه با مشاهده یک فیلم ناراحت‌کننده، احساسات بینندگان وارد سطح دیگری شده است.))

محققین معتقدند که فرآیند گریه‌کردن عاطفی، تنها مختص انسان‌ها بوده و علت آن خروج بدن از مرحله غم و اندوه با دفع‌کردن توکسین‌های موجود در بدن است. همچنین گریه‌کردن به آزاد‌شدن اندروفین‌های مغزی منجر می‌شود که ضد‌درد‌های طبیعی مغز به‌شمار می‌آیند.

گراکنین گفت: ((پس از آن‌که فرآیند این تغییر رفتار را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار دادیم مشخص شد که گریه کردن نه تنها باعث بازیابی سطح احساسات گذشته می‌شود بلکه آن‌ها را به شکل قابل توجهی نسبت به قبل از گریه افزایش می‌دهد.))

وی با انجام آزمایش بر روی دو حالت تغییر سریع و زمان‌بر احساسات پس از گریه‌کردن افزود: ((در واقع گریه به بازگشت سطح احساسات انسان به حالت عادی کمک شایانی می‌کند و به نظر می‌رسد که باعث افزایش سطح احساسات، پس از یک دوره طولانی می‌شود.))

گراکنین در ادامه عنوان کرد: ((این پژوهش نشان داد که برخلاف باور موجود، گریه‌کردن باعث افزایش ناراحتی و اندوه نمی‌شود بلکه احساسات را به سمت عادی و شاد سوق می‌دهد. در واقع یافته‌های این تحقیق تنها از عملکرد شرکت‌کنندگان به دست آمده است چرا‌که آنها معتقدند که مدتی پس از گریه کردن احساس بهتری داشته‌اند.))
منابع :شماره دوم نشریه اختصاصی بهبد
خانم دکتر فاطمه خضری - پزشک عمومی