بهداشت (30)

شنبه, 30 تیر 1397 04:30

آداب میزبانی و میهمانی

نوشته شده توسط
احساس نیاز به معاشرت صمیمانه و همدلی و همراهی با دیگران، علاوه بر این که یکی از جلوه های زندگی اجتماعی به شمار می رود، ندایی برخاسته از اعماق وجود انسان است؛ زیرا انسان، موجودی اجتماعی است که ارتباط و انس با دیگران از ضروریات زندگی او به شمار می رود.
منتشرشده در بهداشت
شنبه, 09 تیر 1397 04:30

محصولات تراریخته ، مفید یا زیان آور

نوشته شده توسط
لازم است ، محصولات تراریخته ، واردات، کشت و توسعه این محصولات،از سوی دستگاه های مسئول با دقت و وسواس بررسی شود
منتشرشده در بهداشت
صفحه3 از3