چهارشنبه, 13 تیر 1397 04:30

وسایل پزشکی نیمه حیاتی و تجهیزات جانبی بیمارستانی

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، گفت: وسایل پزشکی نیمه حیاتی و تجهیزات جانبی بیمارستانی که مجدد فرآوری می شود، یک بار مصرف نیست.

به گزارش نشریه اختصاصی بهداشت و سلامت بهبد به نقل از وبدا، دکتر بهزاد کلانتری درخصوص دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی نظام های سلامت، ارتقای کیفیت عملکرد، مسئولیت پذیری و پاسخ دهی مطلوب مراکز درمانی با محوریت مدیریت منابع و مصارف است، لذا در این راستا دستورالعمل «فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی» تدوین و به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: در این دستورالعمل به روش ضد عفونی و فرآوری مجدد وسایل پزشکی نیمه حیاتی و تجهیزات جانبی اشاره شده و در آن بر حفظ موازین پیشگیری و کنترل عفونت تاکید جدی شده است.

دکتر کلانتری با بیان اینکه طبق این دستورالعمل باید از استفاده بی رویه وسایل پزشکی یک بار مصرف اجتناب شود و رویکردی به سمت استفاده از وسایل با قابلیت استفاده مجدد (reusable) تغییر کند، خاطرنشان کرد: بدین معنا که وسایل چندبار مصرف قابل فرآوری جایگزین وسایل یک بار مصرف گرانقیمت خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ایجاد چارچوب دقیق فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی طبق نظارت کمیته پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی مستقر در ستاد دانشگاه صورت خواهد پذیرفت، تاکید کرد: زیرکمیته «فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی»، تحت کمیته پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی جهت نظارت بر حسن فرآوری مجدد و ایمن وسایل پزشکی در مراکز درمانی ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، موضوع ایمنی بیماران از نکات مهمی است که در مراکز معتبر درمانی دنیا مورد توجه قرار می‌ گیرد. از سال 1389 تاکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز درصدد اجراي طرح ایمنی بیمار برآمده است، تمام اقدامات ما در بیمارستان‌ها و همه اقدامات آموزشی و پژوهشی که در سطح دانشگاه‌ های علوم پزشکی انجام می ‌شود، با محوریت بیماران است.

دکتر کلانتری درخصوص سنجه های کاهش خطاهای پزشکی نیز، گفت: یکی از مهم ترین گام های حوزه درمان در زمینه ارتقای ایمنی بیمار، اختصاص ۱۱۰ سنجه با هدف کاهش خطاهای پزشکی، پرستاری و پاراکلینیک به ایمنی بیمار در نسل سوم اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور است و قطعا در دستورالعمل جدید نیز این مهم به عنوان یکی از شاخص های اساسی مد نظر بوده است

منتشرشده در رویداد