چهارشنبه, 24 مرداد 1397 14:34

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه البرز معرفی شد

 دکتر بابایی بعنوان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز منصوب شد.
به گزارش نسریه اختصاصی بهداشت و سلامت «بهبد» به نقل از وبدا البرز ، با حضور دکتر درفشی ریاست دانشگاه ، دکتر شکیب معاون اجتماعی ، دکتر واعظی معاون درمان و نیز جمعی از نیروهای ستادی و عملياتي اورژانس برگزار شد ، دکتر بابایی با حکمی از سوی ریاست  دانشگاه، بعنوان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه و بعنوان نماینده سازمان اورژانس کشور در دانشگاه علوم پزشکی البرز منصوب شد.

منتشرشده در رویداد