پنج شنبه, 15 شهریور 1397 13:42

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مطرح کرد: مواد مخدر جدید، یکی از چالش های پیش روی حوزه اعتیاد

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، یکی از چالش های پیش روی حوزه اعتیاد را مواجه شدن با مواد مخدر جدید عنوان کرد که نمی توان با آنها برخورد قانونی داشت.

به گزارش نشریه اختصاصی بهداشت و سلامت «بهبد» به نقل از وبدا، دکتر احمد حاجبی در دوازدهمین کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد، با بیان این مطلب گفت: یکی از نگرانی های ما در یکی دو دهه

اخیر در حوزه اعتیاد چرخش مواد رایج توسط مصرفکنندگان است.

وی با اعلام اینکه هر ساله تعداد زیادی از مواد مخدر و روانگردان ها از چرخه مصرف خارج می ‌شود، افزود: متاسفانه با خروج این قبیل مواد شاهد ورود مواد جدیدی هستیم که برای برخورد با آنها با

چالش مواجه شده ایم، زیرا تا زمانی که بتوان این مواد را شناسایی کرد و آنها را در دسته مواد مخدر و روانگردان قرار داد در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: هنوز نمی توانیم با مواد جدیدی که وارد چرخه مصرف می ‌شود برخورد قانونی داشته باشیم و همین مساله مدیریت کاهش

آسیب اعتیاد را دشوار می کند.

دکتر حاجبی درخصوص اقدامات وزارت بهداشت برای ارزیابی فنی و علمی مواد جدید خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته تصمیماتی اتخاذ شده که براساس آن، هر ماده ای که وارد می شود مورد

ارزیابی فنی و علمی وزارت بهداشت قرار می گیرد که این کار باعث خواهد شد زودتر بتوانیم در مسیر برخورد با مواد جدید اقدام کنیم

منتشرشده در رویداد