شنبه, 17 شهریور 1397 11:06

معرفی معاون جدید درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر سیامک جبارنیا به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز منصوب شد.

به گزارش نشریه اختصاصی بهداشت و سلامت «بهبد» به نقل از وبدا البرز ، طی حکمی توسط دکتر حمید درفشی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ، دکتر سیامک

جبارنیا به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز انتخاب شد. در جلسه ای که به این منظور تشکیل شد ، دكتر حمید درفشی ضمن تشکر از همکاران حوزه معاونت درمان دانشگاه، به بیان

اهمیت نقش درمان در راستای تحقق مأموريت بزرگ دانشگاه در عرصه ارائه خدمات مطلوب به جامعه پرداخته و ابراز داشت : بدون تردید روند پیشرفت و اعتلای چشم گیر جایگاه دانشگاه علوم

پزشكي البرز در عرصه های مختلف بهداشت و درمان با اجرایی نمودن سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مبنی بر تحول در نظام سلامت کشور نمود خواهد یافت و انتظار می رود: با

ایجاد بستر مناسب و همکاری و همسویی مجموعه در مسیر دستیابی به سیاستهای کلی دانشگاه و پیشبرد كمي و كيفي خدمات سلامت همت گماشت.

 

دکتر سیامک جبارنیا ضمن تشکر از کلیه همکاران، به اهمیت اجرایی نمودن شاخص های عملکردی درمان بر اساس برنامه عملیاتی در چارچوب دستورالعمل ها و بخش نامه های ابلاغی از

سوی وزارت متبوع تا حصول نتایج مطلوب تاکید نمود.

در پایان جلسه، با اهدای لوحی از زحمات دكتر واعظی در زمان تصدي پست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي البرز تقدير و متن ابلاغ انتصاب "جناب آقای دکتر سیامک جبارنیا به عنوان معاون درمان

دانشگاه" قرائت گردید.

 پیش از این دکتر سیامک جبار نیا به عنوان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشغول فعالیت بوده است.

منتشرشده در رویداد