یکشنبه, 18 شهریور 1397 18:30

بازدید ازمرکز پژوهشی تحقیقاتی پرورش زالو در استان البرز

مدیر کل دفتربهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان، رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماریهای گرم آبی ، کارشناسان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل دامپزشکی استان البرز از تنها مرکز تحقیقاتی پرورش زالو

پردیس علوم دانشگاه تهران در استان البرز بازدید نمودند.

به گزارش نشریه اختصاصی بهداشت و سلامت «بهبد» به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان البرز مدیر کل دفتربهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور دکتر قاجاری ، رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماریهای گرم آبی آقای دکتر حقیقی ، مدیر کل دامپزشکی استان البرز و هیئت همراه از از

تنها مرکز پژوهشی پرورش زالوی وابسته به پردیس علوم دانشگاه تهران در استان البرز بازدیدنمودند. در ابتدا خانم دکتر ملک مدیر این پروژه تحقیقاتی توضیحاتی در خصوص فرآیند پرورش زالو و فعالیت های صورت گرفته ارائه نموده و در ادامه هیئت بازدید کننده از

سالنهای تکثیر و پرورش زالو گونه هیرودو اورینتالیس بازدید وتبادل نظرهای علمی لازم صورت پذیرفت ، دراین بازدید دکتر علی اصغرشریفی ضمن بررسی روند فعالیت های پژوهشی انجام گرفته در این مرکز عنوان نمود از پژوهش های دانش بنیان مرتبط با

دامپزشکی در استان با تمام توان حمایت خواهیم کرد. شایان ذکر است مرکز پرورش زالو طبی پردیس علوم دانشگاه تهران واقع درشهرستان کرج با هدف انجام پروژه های پزوهشی برروی پرورش گونه های زالو بمنظور انجام پروژهای تحقیقاتی دانشجویی و

همکاری با شرکت های دانش بنیان کشور فعالیت می نماید.

منتشرشده در رویداد