شنبه, 24 شهریور 1397 10:00

جایگاه البرز در کشور، راهبردی است

استاندار البرز گفت: در دولت تدبیر و امید توجه بسیار خوبی به ارتقا سرانه های درمانی البرز صورت گرفت و زیرساخت های این بخش به میزان قابل توجهی تقویت شد.

دکترمحمدعلی نجفی در دیدار با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت که در حوزه استاندار برگزار شد با تشریح وضعیت استان البرز، افزود: البرز، استانی ویژه در کشور محسوب می شود که فرصت ها و تهدیدهای فراوانی دارد.

وی ادامه داد: این استان به دلایل عدیده ای نیازمند مدیریتی هوشمندانه و اتخاذ تدابیری خاص در جهت بهره مندی از فرصت ها و پیشگیری از تهدیدها، می باشد.

دکتر نجفی گفت: به لحاظ اهمیتی که مراکز علمی، پژوهشی و پزشکی البرز دارند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی فناوری رییس جمهوری در کمتر از یک سال هر کدام ۷ سفر به این استان داشته اند.

وی افزود: البرز به دلیل رشد سریع جمعیت، نرخ بالای مهاجرپذیری و حاشیه نشینی، نیازمند ارتقا امکانات بهداشتی و درمانی است.

استاندار البرز اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید توجه بسیار خوبی به ارتقا سرانه های درمانی البرز صورت گرفت و زیرساخت های این بخش به میزان قابل توجهی تقویت شد.

وی گفت: با اهتمام ویژه ای درصدد رشد سرانه های بهداشت و درمان استان هستیم.

پیگیری مجدانه استاندار البرز، محرکی قوی در راستای توسعه خدمات درمانی است

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در این دیدار به پویایی و پیگیری استاندار البرز به عنوان محرکی قوی برای ارائه خدمات بیشتر به استان اشاره کرد و افزود: این امر در خصوص وضعیت خدماتدهی بیمارستان ها مشهود و موثر بوده است.

طاهر موهبتی خاطرنشان کرد: در استان البرز ۴۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و در این راستا سالانه ۲۷۰ میلیارد تومان در استان هزینه می شود.

وی گفت: دولت تدبیر و امید در راستای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی به البرز توجه ویژه ای داشته چراکه رشد سریع جمعیت در این استان، نیازمند نگاهی گره گشا است.

منتشرشده در رویداد