دوشنبه, 21 آبان 1397 13:24

راهکارهای کاهش تولید پسماند آموزش داده می شود

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج، گفت: آموزش شهروندی با موضوع کاهش تولید پسماند الویت برنامه های این سازمان است.

 اصغر نصیری در جلسه هم اندیشی که با حضور آموزشگران طرح تفکیک برگزار شد، عنوان کرد: آموزش شهروندان مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته و طبق زمان بندی های پیش بینی شده هم اکنون در حال انجام است.

وی با اشاره به رهاوردهای مثبت این طرح فرهنگی، زیست محیطی عنوان کرد: پیوستگی و استمرار در اجرای طرح های شهروندی و طرح های مرتبط با کاهش آسیب های زیست محیطی از رمزهای موفقیت طرح های آموزشی است.

رییس سازمان مدیرت پسماند شهرداری کرج با تاکید بر ضرورت حضور مستمر آموزشگران در محل های تعیین شده، افزود: تحقق این مهم در واقع نقطه عطفی است برای اجرای موفق طرح و نیز زمینه را برای استقبال شهروندان از طرح های آموزشی فراهم می کند.

ساماندهی در جمع آوری کاغذ های باطله

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص جمع آوری کاغذ های باطله ادارات توسط این سازمان بیان کرد: هم اکنون توزیع سطل های جمع آوری کاغذ های باطله در ادارات در حال انجام است و با توجه به استقبال مناسب از این اقدام، طرح توزیع گسترده سطل های جمع آوری کاغذ های باطله در دستور کار این سازمان قرار دارد.

نصیری در ادامه با بیان اینکه نصب سطل های طرح تفکیک در شهرک ها با استقبال و همراهی بی نظیر ساکنان مواجه شد، افزود: پیش از این عدم حضور به موقع خودروهای اجرای طرح تفکیک زمینه را برای بی اعتمادی شهروندان و در نهایت عدم شرکت آن ها در اجرای طرح فراهم کرده بود که خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده و افزایش نظارت ها این مشکل رفع شد.

وی همچنین از تهیه شیوه نامه و دستورالعمل آموزش طرح تفکیک از مبدا خبر داد و گفت: این شیوه نامه در راستای اجرای هر چه بهتر طرح های شهروندی تدوین شده است.

نصیری با تاکید بر اینکه برنامه ریزی به منظور انجام نظرسنجی از شهروندان یکی از مهمترین برنامه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج است، عنوان کرد: تحقق این مهم با هدف شناسایی خلاءهای شهری در راستای طرح تفکیک از مبدا صورت می گیرد و طی آن شهروندان مناطق می توانند مشکلات را رصد و سازمان را در چگونگی اجرای بهتر طرح های زیست

محیطی یاری کنند.

گفتنی است در این جلسه علاوه بر رصد مشکلات شهری و زیست محیطی، نحوه آموزش تفکیک از مبدا در مدارس و ادارات رصد شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد افرادی که در اجرای طرح های زیست محیطی احساس مسئولیت بیشتری دارند به منظور مشارکت در اجرای طرح های سازمان شناسایی و به تبع آن نیز بهترین محله در اجرای برنامه ها و طرح های شهروندی انتخاب شوند.

قابل ذکر است، سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد افراد فعال در تفکیک پسماند را به لحاظ بهداشتی و پزشکی مورد معاینه قرار دهد.

منتشرشده در رویداد